Начало / За Нас

Фондация „Подкрепа за образование” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е независима и доброволна обществена организация, която осъществява своята дейност в частна полза.

Дейността на Фондацията е насочена към младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа, и младежи от семейства в неравностойно положение и цели:

  • Материално подпомагане и консултантско съдействие на тези младежи за завършване на висше образование;
  • Подкрепа и консултиране на младежите за записване на специалност във висше учебно заведение, съответстваща на интересите и уменията на младежите с оглед на бъдещата им професионална реализация;
  • Съдействие за професионалната им реализация по време и след завършване на висшето им образование;
  • Сътрудничество с отговорните държавни и общински институции за осигуряване на възможности за подпомагане на младежите по време и след завършване на висшето им образование.

Средствата са осигурени от дарители – физически и юридически лица. Пълен списък на дарителите вижте тук.
Ако искате да подкрепите нашата добра кауза, можете да направите дарение за стипендиантската програма на Фондация „Подкрепа за образование” тук.
Ако се интересувате от условията за получаване на стипендии за завършване на висшето си образование, моля вижте тук, или се свържете с екипа на Фондацията на посочените контакти.