• Фондация Подкрепа за образование – за по-добро БЪДЕЩЕ

    slide
  • Фондация Подкрепа за образование – за по-добро БЪДЕЩЕ

    slide
  • Фондация Подкрепа за образование – за по-добро БЪДЕЩЕ

    slide

Включи се!

Стани доброволец за едно по-добро бъдеще

Свържи се

Бюлетин

Абонирай се за най-актуалната информация

Нашата кауза

Стипендии за висше образование

За нашата дейност

Запознайте се с нас

Фондация „Подкрепа за образование” e насочена към материално подпомагане, консултиране и съдействие за завършване на висше образование и последваща професионална реализация на младежи, напуснали социалните институции за деца, лишени от родителска грижа, и от семейства в неравностойно положение.
Консултиране

Фондация "Подкрепа за образование" консултира младежи в неравностойно положение за избор на подходящо висше учебно заведение.

Стипендии

Фондация "Подкрепа за образование" предоставя стипендии на младежи в неравностойно положение за завършване на висше образование.

Подкрепа

Фондация "Подкрепа за образование" подкрепя младежи в неравностойно положение да намерят успешна професионална реализация.

Нашият двигател е екип от отдадени професионалисти.

За да помогнеш, не е необходимо
да имаш много време или много пари,
а голямо сърце

Помогни

Разгледайте

нашите дейности


Подкрепа за по-добро образование

Ние подкрепяме младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа, и младежи от семейства в неравностойно положение да завършат висше образование.

Професионална реализация

Ние помагаме на младежи в неравностойно положение чрез консултиране и материална подкрепа да намерят подходяща професионална реализация.

Набиране на средства

Ние набираме средства от дарители, за да помогнем на младежи в неравностойно положение да завършат висше образование и да се реализират в България.

Ние сме подкрепени от

нашите партньори

Не се колебайте да

НИ СЕ ОБАДИТЕ

+ 359 2 983 61 88

1111, София, Ул. „Голаш” No 12