Начало / Екип

Екипът на Фондация „Подкрепа за образование” се състои от експерти, които работят в различни професионални области. Всички те са обединени от идеята да помогнат на младежи в неравностойно положение да изберат и завършат подходящо висше образование и да намерят своята успешна професионална реализация.

Розалина Козлевад-р икон. Розалина Козлева – учредител на Фондация „Подкрепа за образование”: г-жа Козлева има над 25 години професионален опит и успешна реализация в проектното консултиране, като ръководител на редица международни, национални и общински проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката. Била е ангажирана като финансов консултант на Световна банка, Европейската банка на възстановяване и развитие, други международни финансови институции, държавни и общински администрации.

Управител е на консултантска фирма „Инфрапроект консулт“ ЕООД и от 10 години е хоноруван преподавател в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като води курс по проектно оценяване в магистърска програма „Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“.

luchezar-cocorkovпроф. д-р инж. Лъчезар Цоцорков (1945-2017) – учредител на Фондация „Подкрепа за образование”. Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков е бил дългогодишен председател на Българска минно-геоложка камара и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД.

Наследник е на родословие на герои от Априлското въстание от 1876 г. Приживе е бил член на Съвета на директорите на Атлантическия клуб и почетен председател на Сдружение на предприемачите – Панагюрище.

Бил е и съучредител и председател на „Реформ Юнион Клуб“ – София, и член на Ротари клуб – Панагюрище, както и председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Средногорие мед“, член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес, на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, както и на три международни академии.

Носител е на орден „Стара планина – първа степен“, почетен гражданин на Панагюрище и Стрелча.

Автор е на книгите „Основи на фирмената култура“ и „60 мига от моя живот“. Участвал е в авторските колективи на две изследвания за конкурентоспособността на българската икономика, издадени през 2015 г. Мениджър на годината`2009.

magdalena_valovaадв. Магдалена Вълова – учредител на Фондация „Подкрепа за образование”. Магдалена Вълова е юрист, дипломиран магистър по право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, адвокат при Софийска адвокатска колегия.

През последните 15 години работи активно по проекти на публично-частното партньорство като консултант на държавата, общини и частни инвеститори в областта на транспорта, строителството и инфраструктурата. Участвала е като правен консултант по проекти, финансирани от водещи международни финансови институции като Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, Агенцията за международно развитие на Съединените щати.

yiulia-hristovaЮлия Христова – специалист „Връзки с обществеността” и член на Съвета на настоятелите: Юлия има над 10-годишен опит в областта на връзките с обществеността, маркетинга и управлението на проекти със социална насоченост. Завършила е „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” и „Бизнес адиминстрация – управление на качеството и на околната среда” в УНСС.

Понастоящем е докторант в специалност „Икономика и управление (Екоикономика)” в УНСС. Работи като специалист по връзки с обществеността по проекти, финансирани от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и европейските фондове.

Ръководи комуникациите на Сдружение „Европейски граждани”, с което реализира проекти в подкрепа на образованието и професионалната реализация на деца и младежи.

Теодор Колевинж. Теодор КолевИТ експерт: Тео има над 10-години опит в разработката на информационни системи. Работил е по проекти, свързани с разработка на софтуер с технологии от Майкрософт – както за Интернет, така и за Уиндоус.

В последните 7 години се ориентира основно към решения, свързани с Интернет. В момента той е консултант по софтуерни решения в различни области.

Освен това е и специалист по управление на съдържание и стратегическо развитие на уебсайтове.

Помага активно в разработката и развитието на уебсайта на фондацията.

Любена Фокс  – художник и компютърен дизайнер. Подпомага художественото оформление на уебсайта и създаване логото на фондацията.