Начало / Кандидатствай

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия за висше образование са следните:

1. Молба – Заявление по образец – Molba-Zayavlenie-standartna_2020_2021
2. Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение;
3. Копие от документ за самоличност;
4. Копие от Удостоверение за раждане;
5. Служебна бележка за доходи на родителите/настойника за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителя/настойника или Декларация за доходи на родителя или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителя или настойника (важи за младежи, живеещи в семейна среда – с един родител, с настойници или в приемно семейство) – Deklaratsiya_dohodi
9. За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/.За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

При въпроси или необходимост от съдействие във връзка с осигуряване на необходимите документи, можете да се свържете с нас на електронен адрес: office@sefbg.com или да се обадете по телефон: 02/ 983 61 88.

Документите можете да подадете на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“
Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12
гр. София 1111
или
можете да сканирате документите и да ги изпратите на eлектронен адрес: office@sefbg.com