Начало / Актуално

blog image
17.09.2021

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2021/2022

За учебната 2021/2022 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на двама студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България” ООД; Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Финанси” или „Икономика”. Средствата са дарени от

Повече
blog image
05.10.2020

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2020/2021

За учебната 2020/2021 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на трима студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България” ООД; Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Финанси” или „Икономика”. Средствата са дарени от

Повече
04.11.2019

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2019/2020

За учебната 2019/2020 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 5 студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: Годишни стипендии за един студент, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”; Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси” или „Икономика”. Средствата са дарени от „Инфрапроект

Повече
blog image
12.09.2018

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2018/2019

За учебната 2018/2019 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 6 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”; Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси” или „Икономика”. Средствата са дарени от „Инфрапроект

Повече
blog image
20.11.2017

Фондация „Подкрепа за образование” удължава срока за кандидатстване за стипендия в специалност „Топлотехника”

Поради липса на кандидати за стипендия в специалност „Топлотехника” Фондация „Подкрепа за образование” удължава срока за кандидатстване до 30.11.2017 г. включително. За да насърчи участието на повече студенти, Фондацията премахва изискването за минимален доход на член от семейството и ще класира кандидатите за стипендия само по постигнат успех от предходната учебна година. Изискванията към кандидатите са следните: • среден успех

Повече
blog image
18.10.2017

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2017/2018

За учебната 2017/2018 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 6 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: • Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България” • Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси”. Средствата са дарени от „Инфрапроект

Повече
blog image
29.08.2016

Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендии на 8 студента в неравностойно положение

Фондация „Подкрепа за образование” предоставя годишни стипендии на 8 студента в размер на 2000 лв. всяка. Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) или младежи, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа и които са студенти редовна форма на обучение през учебната 2016-2017 г. по

Повече
blog image

Фондация „Подкрепа за образование” предоставя стипендия на студент от специалност „Химия“ или „Инженерна геология“

Фондация „Подкрепа за образование”  ще предостави една стипендия в размер на 2000 лева за учебната 2016-2017г. на студент от специалност „Химия“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или „Инженерна геология“ при Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски». Стипендията е осигурена от «Евротест-Контрол» ЕАД и ще бъде изплащана на 10 равни месечни вноски. Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които

Повече
blog image

Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендия на студент от специалност „Финанси“ или „Икономика“

Фондация „Подкрепа за образование”  ще предостави една стипендия в размер на 2000 лева за учебната 2016-2017г. на студент от специалност „Финанси“ или „Икономика“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или при Университет за национално и световно стопанство. Стипендията е осигурена от «Инфрапроект Консулт» ЕООД, град София, и ще бъде изплащана на 10 равни месечни вноски. Право на кандидатстване имат младежи,

Повече
blog image
05.08.2015

Отворен конкурс за стипендианти на Фондация „Подкрепа за образование“ – 2015/2016 г.

За учебната 2015/2016 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 10 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Срокът за кандидатстване е до 15.09.2015 г. включително. Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) и са студенти редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 г.

Повече