Начало / Стипендии

Основна цел на Фондация „Подкрепа за образование“ е материално подпомагане на лица, напуснали социални институции за деца, лишени от родителска грижа, и лица от семейства в неравностойно положение. Тя се реализира чрез отпускане на стипендии. Средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения на физически и юридически лица.

За учебната 2020/2021 г. размерът на стипендията е 2 000 (две хиляди) лева.

За повече информация, моля, вижте условията за кандидатстване или се свържете с екипа на Фондацията.