Начало / Фондация „Подкрепа за образование” избра двама стипендианти за учебната 2021/2022 г.

Фондация „Подкрепа за образование” избра двама стипендианти за учебната 2021/2022 г.Фондация „Подкрепа за образование” ще подкрепи двама студенти за учебната 2021/2022 г.

В специалност „Право” се предоставя стипендия на Мелвин Белгин Ахмед, студент във Русенски университет „Ангел Кънчев”, V-ти курс, със среден успех 6.00.

В специалност „Финанси” или „Икономика” комисията за оценка на кандидатите реши да предостави стипендия и на Антон Валентинов Станков, въпреки че не отговаря на изискванията на конкурса за среден успех не по-нисък от много добър (5,00). Антон Станков е студент в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство”, III-ти курс, със среден успех 4,85.

Размерът на стипендията е 2000 лв. за учебната 2021/2022 г. Всеки от одобрените студенти ще получава по 200 лв. на месец по банков път за срока на учебната година.

Фондация „Подкрепа за образование” благодари на дарителите на стипендиите – „Евролекс България” ООД и „Инфрапроект консулт” ЕООД за дарените средства и усилия.

Благодарим и на всички кандидати за участието в конкурса!


  • Сподели