Начало / Отчет за получените дарения за проект „From View to Reality” към 28.01.2021 г.

Отчет за получените дарения за проект „From View to Reality” към 28.01.2021 г.От поставянето на началото на дарителската кампания за реализирането на проект “From View to Reality” през месец октомври 2020 г. до 28.01.2021 г. по дарителската сметка на проекта, предоставена от Фондация „Подкрепа за образование”, са постъпили общо 1701.5 лв.

Дарителите, подредени по азбучен ред, са, както следва:

  1. АГРОДЕС АА ООД
  2. Антоанета Илиева Йовчева
  3. Васил Василев Димитров
  4. ГЕОНЕТ Консултинг ЕООД
  5. Димитър Огнянов
  6. ИДФ Проект ЕООД
  7. Кристиан Жан Хаджийски
  8. Николина Бакова
  9. Панчо Даскалов

Фондация „Подкрепа за образование” и Университет за архитектура, строителство и геодезия изказват благодарности на всички дарители!

Проект „From View to Reality“ има за цел заснемането и създаването на пространствени модели на значими архитектурни и археологически обекти и инженерни съоръжения – църкви, археологически разкопки, язовири, строителни конструкции и др.

За реализирането му катедра „Фотограметрия и картография“ в УАСГ има нужда от допълнително оборудване, както следва:

    8 бр. работни станции;

    2 бр. безпилотни системи хексакоптер;

    1 бр. безпилотна система крило;

    1 бр. мини лазерен скенер.

Общата стойност на необходимото оборудване е 198000лв.

Дарителската кампания се организира от катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезическия факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Фондация „Подкрепа за образование” .


  • Сподели