Начало / Фондация „Подкрепа за образование” избра двама стипендианти за учебната 2018/2019 г.

Фондация „Подкрепа за образование” избра двама стипендианти за учебната 2018/2019 г.Stipendii_2018Фондация „Подкрепа за образование” избра двама стипендианти за учебната 2018/2019 г. За отстраняване на несъответствия с изискванията на конкурса и набавяне на липсващи документи от страна на останалите кандидати организацията удължава срока за кандидатстване до 9 ноември 2018 г. включително.

Към момента имената на спечелилите конкурса са публикувани в списъка по-долу.

В специалност „Право” се предоставя стипендия на:

  1. Хасан Сезгин Хасан, студент във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, трети курс, среден успех 6.00.

В специалност „Строителство на сгради и съоръжения” стипендия се предоставя на:

  1. Светлозар Александров Лазаров, студент в Университет за архитектура, строителство и геодезия, четвърти курс, среден успех 5,75.

Размерът на стипендията е 2000 лв. за учебната 2018/2019 г. Всеки от одобрените студенти ще получава по 200 лв. на месец по банков път за срока на учебната година.

Предстои подписването на договори за предоставянето на стипендията с младежите.

Фондация „Подкрепа за образование” благодари на дарителите на стипендиите – „Евролекс България”, „Инфрапроект консулт” ЕООД и „БИАС-М” ЕООД за дарените средства и усилия.


  • Сподели