Начало / Дарителска кампания за проекта „From View to Reality“

Дарителска кампания за проекта „From View to Reality“Laboratoriya1Фондация „Подкрепа за образование” съвместно с катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезическия факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организират дарителска кампания за проекта „From View to Reality“. Проектът има за цел заснемането и създаването на пространствени модели на значими архитектурни и археологически обекти и инженерни съоръжения – църкви, археологически разкопки, язовири, строителни конструкции и др. В първия етап от проекта е предвидено да се заснемат три от обектите на световното наследство в България: Ивановските скални църкви; Мадарският конник; Свещарската гробница. Реализираните модели ще се използват както за научни цели, така и за представянето на българското културно-историческо наследство в глобален мащаб. Проектът ще подкрепи подготовката на специалисти в областта на фотограметрията и дистанционните изследвания.

С оглед на бурното развитие на фотограметрията и дистанционните методи в последните години все повече организации търсят специалисти в тези направления. Ето защо катедра „Фотограметрия и картография“ в УАСГ има нужда от допълнително оборудване, както следва:

  • 8 бр. работни станции;
  • 2 бр. безпилотни системи хексакоптер;
  • 1 бр. безпилотна система крило;
  • 1 бр. мини лазерен скенер.

Общата стойност на необходимото оборудване е 198000лв.

Средства за проекта могат да бъдат превеждани по дарителската сметка на Фондация „Подкрепа за образование”:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG94 SOMB 9130 1057 8504 01

BIC: SOMBBGSF

Фондацията ще закупи и дари на лабораторията по „Дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни“ към катедра „Фотограметрия и картография“ при УАСГ необходимото оборудване, посочено по-горе, след като бъдат набрани средствата за него. Ще бъде представен и пълен публичен отчет за набраните средства и дарителите.

В прикачения документ са представени примери от работата на катедра „Фотограметрия и картография“.


  • Сподели