Начало / Окончателен списък на стипендиантите на Фондация „Подкрепа за образование” за учебната 2018/2019 г.

Окончателен списък на стипендиантите на Фондация „Подкрепа за образование” за учебната 2018/2019 г.Otvoreni_stipendii2018Фондация „Подкрепа за образование” ще подкрепи четирима студента в неравностойно положение за учебната 2018/2019 г.

Имената на спечелилите конкурса са публикувани в списъка по-долу.

В специалност „Право” се предоставя стипендия на:

  1. Хасан Сезгин Хасан, студент във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, трети курс, среден успех 6.00.

В специалност „Строителство на сгради и съоръжения” стипендия се предоставя на:

  1. Светлозар Александров Лазаров, студент в Университет за архитектура, строителство и геодезия, четвърти курс, среден успех 5,75.

В специалност „Финанси” или „Икономика” стипендия се предоставя на:

  1. Лора Методиева Александрова, студент в Югозападен университет „Неофит Рилски“, четвърти курс, среден успех 5,60.

В специалност „Топлотехника” не се предоставя стипендия поради липса на кандидати.

Съветът на настоятелите на Фондация „Подкрепа за образование” реши да предостави поощрителна стипендия на Виктория Георгиева Средкова, студент във Великотърновски университет, специалност „Финанси”, четвърти курс, среден успех 4,76, с която да подкрепи по-нататъшното и обучение.

Размерът на стипендията е 2000 лв. за учебната 2018/2019 г. Всеки от одобрените студенти ще получава по 200 лв. на месец по банков път за срока на учебната година.

Предстои подписването на договори за предоставянето на стипендията с младежите.

Фондация „Подкрепа за образование” благодари на дарителите на стипендиите – „Евролекс България”, „Инфрапроект консулт” ЕООД и „БИАС-М” ЕООД за дарените средства и усилия.


  • Сподели