Начало / Фондация „Подкрепа за образование” представи приоритетите в дейността си по време на дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование”

Фондация „Подкрепа за образование” представи приоритетите в дейността си по време на дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование”DiskusiyaДискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование”, организирана от Фондация „Подкрепа за образование”, се проведе днес в пресклуба на Българската телеграфна агенция. Партньор на събитието е Министерство на образованието и науката (МОН).
В дискусията участваха всички заинтересовани страни във връзката образование – бизнес – представители на ръководствата на държавните висши учебни заведения в страната, университетските кариерни центрове, университетски преподаватели, експерти в МОН, отговорни за висшето образование, работодателски и браншови организации, компании, студенти. Приветствия към аудиторията отправиха д-р икон. Розалина Козлева, председател на Фондация „Подкрепа за образование”, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката.

В изказването си д-р Козлева обяви, че от създаването си през 2014 г. досега Фондация „Подкрепа за образование“ е предоставила общо 27 стипендии на студенти с високи академични постижения, които имат ниски доходи. За академичната 2018/2019 г. стипендиантите са четирима, като сред тях има и пълни отличници. Дарителите на Фондацията са малки фирми и физически лица. За поредна година стипендии предоставят фирмите „Инфрапроект консулт” ЕООД, „Евролекс България” ООД и „БИАС-М” ЕООД. Един от кандидатите за стипендия след преминал успешно стаж вече е назначен на трудов договор в „БИАС-М” ЕООД, акцентира д-р Козлева в представянето си.

Участниците в събитието се обединиха около становището, че подобни инициативи са необходими с оглед на по-добрата професионална реализация на завършващите студенти, осигуряването на бизнеса с подготвени кадри и подобряване на ефективността на обучението във висшите учебни заведения.

Запис от дискусията може да бъде видян тук


  • Сподели