Начало / Фондация „Подкрепа за образование” организира дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”

Фондация „Подкрепа за образование” организира дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”Фондация «Подкрепа за образование» в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) организира дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”. Събитието ще се състои на 10.01.2019 г., от 9.30 ч., в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА). Приветствени слова към участниците ще отправят д-р икон. Розалина Козлева, председател на Фондация „Подкрепа за образование”, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”; д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката.

По време на дискусията Фондация «Подкрепа за образование» ще обяви приоритетите в дейността си за 2019 г., както и стипендиантите си за академичната 2018/2019 г., избрани след конкурс.  Експерт от Дирекция «Висше образование» на МОН ще акцентира на държавната политика в областта на подготовката на кадри и ще очертае бъдещите тенденции в тази посока. В дискусията като говорители ще участват и представители на Българската стопанска камара, Българската асоциация по информационни технологии, «Евролекс България» ООД, «Джобтайгър» ООД и други водещи организации. Представители на ръководствата на българските висши учебни заведения и на кариерните центрове ще споделят опита си в работата с бизнеса и професионалната реализация на студентите.

            Целта на дискусията е да се предложат работещи решения за подобряване на връзката между висшите учебни заведения и бизнеса, които ще помогнат и на по-успешното представяне на завършилите студенти  на пазара на труда.

Програмата на събитието можете да видите в приложението Diskusiya_obrazovanie


  • Сподели