Начало / Фондация „Подкрепа за образование” организира пресконференция на 14.12.2017 г.

Фондация „Подкрепа за образование” организира пресконференция на 14.12.2017 г.Фондация „Подкрепа за образование” организира пресконференция на 14.12.2017 г. в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49), от 10.00 ч. По време на събитието организацията ще представи избраните след проведен конкурс стипендианти и стажанти за учебната 2017/2018 г.
В пресконференцията ще участват учредители и дарители на Фондацията и студенти.

Фондация „Подкрепа за образование” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на Фондацията е насочена към младежи с високи академични постижения, които са с ниски доходи. Целите на организацията са:
– материално подпомагане и консултантско съдействие на тези младежи за завършване на висше образование;
– подкрепа и консултиране на младежите за записване на специалност във висше учебно заведение, в съответствие с интересите и уменията им с оглед на бъдещата им професионална реализация;
– съдействие за професионалната им реализация по време и след завършване на висшето им образование;
– сътрудничество с отговорните държавни и общински институции за осигуряване на възможности за подпомагане на младежите по време и след завършване на висшето им образование.
За контакти:

Юлия Христова – Пешева
ПР специалист
Фондация „Подкрепа за образование”
Тел. 0895 459 406
Имейл: office@sefbg.com
http://www.sefbg.com/


  • Сподели