Начало / Фондация „Подкрепа за образование” избра 5 стипендианти за учебната 2017/2018 г.

Фондация „Подкрепа за образование” избра 5 стипендианти за учебната 2017/2018 г.Фондация „Подкрепа за образование” ще подкрепи пет студенти за учебната 2017/2018 г. Поради липса на кандидати за стипендия в специалност „Топлотехника” Фондацията ще обяви допълнителен набор на документи за нея.

Имената на спечелилите конкурса са публикувани в списъка по-долу.

В специалност право се предоставят две стипендии съответно на:

1. Хасан Сезгин Хасан, студент във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, втори курс, среден успех 5,81.

2. Зия Еркан Чобан, студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, втори курс, среден успех 5,67.

В специалност „Финанси” се предоставят две стипендии съответно на:

1. Анна Аксиберова Павлинова, студент в Стопанска академия „Д.А. Ценов”, четвърти курс, среден успех 6,00.

2. Лора Методиева Александрова, студент в Югозападен университет „Неофит Рилски”, трети курс, среден успех 5,9.

В специалност „Строителство на сгради и съоръжения” стипендия се предоставя на:

1. Иван-Александър Стефанов Цонев, студент в Университет за архитектура, строителство и геодезия, трети курс, среден успех 5,94.

Размерът на стипендията е 2000 лв. за учебната 2017/2018 г. Всеки от одобрените студенти ще получава по 200 лв. на месец по банков път за срока на учебната година.

Предстои подписването на договори за предоставянето на стипендията с младежите.

Фондация „Подкрепа за образование” благодари на дарителите на стипендиите – „Евролекс България” ООД, „Инфрапроект консулт” ЕООД и „БИАС-М” ЕООД за дарените средства и усилия.


  • Сподели