Начало / Фондация „Подкрепа за образование” ще подкрепи 8 студента в неравностойно положение през учебната 2016/2017 г.

Фондация „Подкрепа за образование” ще подкрепи 8 студента в неравностойно положение през учебната 2016/2017 г.stipendianti_2016Фондация „Подкрепа за образование” ще подкрепи 8 студента в неравностойно положение за учебната 2016/2017 г. Класираните стипендианти са с най-висок успех сред подалите документи за участие в конкурса на Фондацията.

Ето и имената на спечелилите конкурса за стипендии за висше образование:

Пламен Красимиров Славчев, студент в УАСГ, специалност „Транспортно строителство”, пети курс, среден успех – 5.88.

Нели Йорданова Начева, студент в СА „Д.А. Цeнов”  – гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”, втори курс, среден успех – 5.82.

Велина Цанкова Стоянова, студент в УНСС, специалност „Медия икономика”, четвърти курс, среден успех – 5.66.

Теодор Димитров Тройчев, студент в Русенски университет, специалност „Електроника”, трети курс, среден успех – 5.63.

Аврам Асенов Шабанов, студент в Пловдивски университет, специалност „Социални дейности”, втори курс, среден успех – 5.57.

Айлин Алилова Тупева, студент в Югозападен университет, специалност „Право”, трети курс, среден успех – 5.56.

Койчо Галинов Койчев, студент в УАСГ, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, четвърти курс, среден успех – 5.33.

Петя Петрова Рачева, студент в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, трети курс, среден успех – 4.9.

Размерът на стипендията е 2000 лв. за учебната 2016/2017 г. Всеки от одобрените студенти ще получава по 200 лв. на месец по банков път за срока на учебната година.

Предстои подписването на договори за предоставянето на стипендията с одобрените младежи.

Благодарим на всички кандидати, подали документите си в конкурса.

Призоваваме студентите, които не се класираха за стипендия през 2016 г., да следят инициативите на Фондация „Подкрепа за образование” на уебсайта й и да участват отново при следващи наши конкурси.


  • Сподели