Начало / Обяви за стажове

Обяви за стажовеСstazhove_obiaviлед запитване към български компании за готовността им да предоставят платени стажове за студенти през летния сезон на 2016 г. – месеците юли, август и септември, в офиса на Фондация „Подкрепа за образование” е постъпила информация за посочените по-долу стажове. Стажовете са с минимална продължителност 1 месец.

Стажове за студенти, обявени от „Асарел-Медет” АД

Търсят се следните специалисти и специалности: открита разработка на полезни изкопаеми; обогатяване на полезни изкопаеми; механизация; електро енергетика; автоматизация; хидротехническо строителство.

Място на стажа: гр. Панагюрище. Осигурен е транспорт от гр. Панагюрище до предприятието.

Заплащане: 420 лв. месечно

Стажове, обявени от „Булвест Принт” АД

Търсят се следните специалисти и специалности: книговезци.

Място на стажа: гр. Пловдив. Подсигурен служебен транспорт в рамките на град Пловдив.

Заплащане: 420 лв. месечно и ваучери за храна в размер на 30 лв. месечно.

Стажове, обявени от „Дънди Прешъс Металс Челопеч ” ЕАД

Търсят се следните специалисти и специалности: разработване на полезни изкопаеми; геология и геоинформатика; обогатяване и рециклиране; механизация на минното производство; суровини; маркшайдерство и геодезия; електроенергетика и електрообзавеждане; автоматика, информационна и управляваща техника; хидрогеология и инженерна геология; екология и ООС.

Място на стажа: с. Челопеч.

Заплащане: не е уточнено.

Стаж за студенти, обявен от „Евротест-Контрол” ЕАД

Търсят се следните специалисти и специалности: геолози, петрографи, геохимици, инженер-геолози, химици.

Място на стажа: гр. София

Заплащане: 420 лв. месечно.

Стаж за студенти, обявен от „Инфрапроект консулт” ЕООД

Търсят се следните специалисти и специалности: финанси и или други свързани специалности; икономика и управление в инфраструктурата и енергетиката.

Място на стажа: гр. София

Заплащане: 420 лв. месечно.

Стажове за студенти, обявени от „Монтюпе” ЕООД с минимална продължителност 3 месеца

Търсят се следните специалисти и специалности: механотехника и мехатроника; материалознание и технологии; електроника; автоматизация.

Място на стажа: гр. Русе.

Заплащане: прага за съответната позиция

Ако желаете да кандидатствате за някоя от стажантските позиции, можете да се свържете с екипа на Фондация „Подкрепа за образование” на следните контакти:

тел.: + 359 2 983 61 88
имейл: office@sefbg.com


  • Сподели