Начало / Отворен конкурс за стипендианти на Фондация „Подкрепа за образование“ – 2015/2016 г.

Отворен конкурс за стипендианти на Фондация „Подкрепа за образование“ – 2015/2016 г.otworeni-stipendii-2015За учебната 2015/2016 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 10 студента, в размер на 2000 лв. всяка.

Срокът за кандидатстване е до 15.09.2015 г. включително.

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) и са студенти редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

Изискванията към кандидатите са следните:

  • среден успех не по-нисък от добър (4,00);
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
  • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
  • да имат доказан с документи месечен доход под 380 лв. на член от семейството;
  • студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

До 15 октомври 2015 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти и ще подпише договор с всеки от тях.
За повече информация за стипендиите, моля вижте страницата „Условия” и „Кандидатствай” или се свържете с нас на тел. + 359 2 983 61 88.


  • Сподели