Дарителска кампания за проекта „From View to Reality“

Фондация „Подкрепа за образование” съвместно с катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезическия факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организират дарителска кампания за проекта „From View to Reality“. Проектът има за цел заснемането и създаването на пространствени модели на значими архитектурни и археологически обекти и инженерни съоръжения – църкви, археологически разкопки, язовири, строителни конструкции и др. В първия … Продължете с четенето на Дарителска кампания за проекта „From View to Reality“